Keynotes

Wij zetten je publiek aan het denken, brengen ze altijd in actie, soms maken we ze aan het lachen. Dit doen we op uw conferenties, bedrijfs of team event. Ons onderwerp is werkvereenvoudiging voor kenniswerkers (effectiviteit en contentement) en af en toe brengen we inzichten vanuit het Stoïcisme.

Eenvoud is de ziel van effectiviteit*

Op zoek naar inspiratie, tools en actiegericht advies om met uw beperkte middelen meer resultaten te boeken?

Vraag Johan als spreker voor je event.

Expert in werkvereenvoudiging voor kenniswerkers.

Schakel deze internationale keynote speaker in voor uw congres of team event, en uw publiek vertrekt met ideeën maar vooral met concrete acties die hen meer tijd, energie en aandacht geven.

Mogelijke onderwerpen die aan bod komen zijn:

– persoonlijke effectiviteit
– werkvereenvoudiging voor de kenniswerker
– de redenen waarom timemanagement een dom onderwerp is….
– veranderingen in gedrag en gewoonten
– de kracht van kleine aanpassingen
– het worden van een exper-i-mens….

Als spreker is het ons doel om de luisteraar te voorzien van denkwijzen, ideeën en de goesting om zijn reis naar meer efficiëntie en persoonlijke effectiviteit te beginnen of te versnellen.

Tijdens de presentaties delen we de beste benaderingen om nieuwe of oude gewoontes te creëren of te elimineren om zo met minder inspanning succesvoller te zijn.

Johan heeft honderden artikelen geschreven over persoonlijke effectiviteit, gedragsverandering, ervaringen en tools. Onze publicaties hebben duizenden lezers geholpen om met minder inspanning meer resultaten te realiseren.

Onze grootste vaardigheid als spreker is om complexe zaken om te zetten in eenvoudige modellen, zodat je ze snel in de praktijk kunt omzetten.

Stuur een mailtje wanneer je graag een keynote of een webinar met Johan wil.

Johan wordt niet graag gebeld, maar belt wel graag met je om keynote naar jullie maat om te vormen.  Je kan via de kalender makkelijk een moment in agenda van Johan prikken om keynote door te spreken.

PS.  Gebeld worden en zelf bellen is een voorbeeld van push vs. pull. Het is van de universele principes.

Topkeynotes

Digitaal
Welzijn 

De laatste tijd  lijkt het wel dat vermoeidheid en minder focus fors zijn toegenomen.

Redenen hiervoor zijn meer thuis werken, meer(online) meetings en een verstoorde balans tussen privé/werk.

Tijd dus om het digitaal welzijn te verhogen.

Digitaal welzijn focust op drie speerpunten:

  • Digitaal Bewustzijn,
  • Digitale Vaardigheden en
  • (Zelf)Leiderschap in een hybride wereld

T.E.A.M. Management is het nieuwe time-management

We hebben allemaal gemerkt dat tijd niet de enige bouwsteen is waarmee we de belangrijkste dingen in ons leven en werk gedaan krijgen.

In deze Keynote toont Johan je de andere drie bouwstenen, die elke actie die je doet nodig heeft. En hoe je een grotere impact kan hebben op hoe je je tijd kan opvullen.

Feedback is niet het ontbijt van kampioenen.

Weten hoeveel je weegt, maak je geen gram lichter.

Wat is het nut dan van feedback? En wat hebben we echt nodig om beter te worden?

Verandering makkelijker

Waarom blijven we zeggen dat verandering moeilijk is?

Tien krachten die persoonlijke veranderingen makkelijker of lastiger maken.

Experimenten gaan over toestemming

De kloof tussen kennis en uitvoering is niet alleen motivatie.
Het gaat voornamelijk om toestemming.

Hoe krijg je een mindset om toestemming te geven en te krijgen, zodat veranderingen makkelijker worden. Het worden van een Exper-i-mens!